T2. 

Material:

Escaire, cartabó, compàs, llapis 2H i retoladors calibrats.


http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=845

https://ibiguri.wordpress.com/

http://www.educacionplastica.net/MenuTrazados.htm

És imprescindible realitzar els exercicis amb escaire, cartabó i compàs, i tenir cura de la precisió.

 

Les activitats i els apunts es demanaran cada setmana, però abans de l'examen del tema farà falta lliurar un dossier amb totes les activitats realitzades.