http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2490

T5.E1

Realitzar un rectangle auri i fer un disseny igual a cada quadrat de manera que giri seguint la forma d'una espiral.

T5.E2

Pintar les figures donades de Matisse, retallar-les i enganxar-les de manera que es creïn ritmes, formant una composició.

T5.E3

Realitzar una composició a partir de divisions i desplaçaments realitzats en un triangle, un quadrat o un cercle.

 

T5.E4

Interpreta el quadre de "las Meninas"de Diego de Velázquez i argumentat quin tipus de composició has utilitzat, com has equilibrat les diferents zones i quin esquema compositiu has utilitzat

http://art-etic.educacionuniversal.org/ca/meninas

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=1944

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2505

 

Treball apunta't a l'art 

Es tracta de buscar informació sobre Henry Matisse i el Fauvisme.

Pautes de treball:

- Qui era Henry Matisse?(molt breu) 

- Característiques de Fauvisme.

- Anàlisi d'una de les seves obres..

Context: títol, autor, any, què hi ha al quadre (explicació del que es veu), quan es va crear, perquè (encàrrec,decisió de l'autor, commemoració, altres).

Gènere artístic:bodegó, paisatge, retrat,escena històrica, mitològica,reinterpretació d'un altre obre, altres.

Llum i color: com està treballat el color (pinzella pastosa, fina,...); gamma de colors (variada, contrastada, monocromàtica, suau,..); simbologia dels colors (alegria, tristesa,misteri,...);

origen de la llum (cel, espelma, finestra, sostre); tipus il·luminació.

( frontal, lateral, zenital;...); simbologia de la llum (Ex: il·luminació de personatges importants,...)

Composició: estructura bàsica,  ritme i  recorregut visual.  

Significat de l'obra: Que creus vol expressar?

Opinió personal. 

 

Nota: És important no copiar directament l’ informació, si no entendre i resumir amb les vostres paraules, dons hi haurà preguntes de comprensió a l’examen. Es lliurarà aquest treball el 10 de febrer.