Bases del concurs fotogràfic

 

1. Podran presentar fotografies tots els alumnes de 3r d'ESO.

 

2. El tema versarà sobre la platja i els seus voltants.

 

3. Cada participant podrà presentar una única fotografia en cada una de les categories.

 

4. El format de les fotografies serà, com a mínim, de 15x21cm. No existeix límit màxim.

S' admetran fotos en color i en blanc i negre.

 

5. Cada fotografia portarà un títol escrit por darrera, amb un pseudònim que indiqui l'autoria. En un sobre tancat, amb el pseudònim escrit por fora, l'autor introduirà les dades personals (nom, cognom, NIF, direcció i telèfon).

 

6. Les fotografies seran lliurades a cada tutor/a abans del 7 d'abril.

 

7. Les categories són:

 

  • Fotografia de paisatge natural (vista panoràmica)
  • Fotografia de paisatge natural (primer pla)
  • Fotografia de paisatge amb intervencions creatives.
  • Fotografia de paisatge manipulada digitalment.

 

8. De totes les fotografies rebudes, se’n premiaran quatre, una de cada categoria.

 

9. Les fotografies premiades passaran a formar part de l'arxiu de l'Institut Premià de Mar.

 

10. La participació al concurs suposa acceptar les bases i l’inapel·lable decisió del jurat, format per experts en el camp de la fotografia.