Els alumnes que han de recuperar alguna avaluació, hauran de realitzar els exercicis corresponents a les avaluacions suspeses i fer l'examen de recuperació.

L'examen de recuperació de la primera avaluació, serà el dilluns dia 23 de gener a les 3,30 de la tarda. Entraran els temes 1 i 2.  Fa falta aquest dia portar totes les lamines del trimestre que no es van lliurar i haver arreglat aquelles que estaven incompletes o malament.