“L'objectiu del dibuix no és solsament mostrar el que intentem descriure, sinó també mostrar-nos a nosaltres mateixos.”

Betty Edwards

 

T1. E1.Copia la imatge del dret.

T1. E2. copiar imatge del revés

T1. E3

Dibuixar la pròpia mà, observant la línia

 

T1.E4

Dibuixar la mà amb vegetals, observant la línia.

T1.E6 (a casa)

Dibuixar la mà de persones grans

 

 

T1.E5

Dibuixar vegetals amb tinta i retoladors. Observar la línia i experimentar diferents traçats.

 

Dibuixem el contorn de les coses.

El contorn és una delimitació compartida.

T1. E6 

Dibuixa una mateixa cosa segons diferents estils. .

El Dibuix

Segons l’estil:

  • ·        Analític
  • ·        Realista
  • ·        Figuratiu
  • ·        Esquemàtic
  • ·        Caricaturesc
  • ·        Abstracta

Segons la funcionalitat:

  • ·        Esbós
  • ·        Apunt del natural
  • ·        Croquis

 

T1.E7 i E8. Dibuixar un conjunt d'elements, observant els espais buits que generen les formes.

Una vegada copiada la planta utilitzant el mètode d'observació dels espais negatius, acabar-la amb ombres i posteriorment realitzar un segon dibuix de la planta, que sigui una  interpretació creativa dels conceptes de fons i de forma. Utilitzar textures gràfiques en el segon treball.

T1.E9

Per acabar el tema:

Realitzar un power point amb els dibuixos realitzats fins al moment seguint la classificació de la pàgina web i ampliar-ho amb dibuixos de: Matisse, Picasso, Ingres, Velazquez, Antonio López,  kandinsky i Mordillo.

Cal especificar a cada obra el títol, l’autor i l’any en que es va realitzar.