T2. E1. Realitzar  el retrat d'un company

T2. E2. Realizar  el teu autoretrat

L2. E3. Realitzar apunts de moviment

T2.E5 i E6. Realitzar dos retrats al avis de la residència. El primer  retrat ha de ser a llapis i amb ombres. El segon  pot ser de tècnica lliure,  incorpora el color i també l'experiència compartida des d'una visió més integradora.

 

T2. E7. Dibuixar la mà de la mateixa persona o d'un altre avi.

 

T2.E7. A partir de la imatge fotogràfica de 3 figures , recrear amb diferents materials  la seva estructura i moviment, atenent especialment a les proporcions.

 

 

 

T2.E8. Dibuixar la Venus aplicant els conceptes del tema

 T3. E9

  • Anàlisi del quadre a partir de la presentació.
  • Interpretació del quadre. Es pot fer seguint diferents estils: Fauvisme, Expressionisme, Cubisme o bé Realisme.  

http://aprendersociales.blogspot.com.es/2010/02/el-nacimiento-de-venus.html

gif maker

http://aprendersociales.blogspot.com.es/2010/02/el-nacimiento-de-venus.html

gif maker

http://aprendersociales.blogspot.com.es/2010/02/el-nacimiento-de-venus.html

T3. E5. Realitzar unes mans creatives / cares gràfiques/ trasformació retrat 

Pàgina per fer retrats digitals

http://www.pimptheface.com/create/

Imatges de Xènia Simó i Génesis Robalino

Altres:

Reportatge fotogràfic

Es tracta de fer un power point per parelles  amb les fotografies realitzades individualment.

Hi ha d'haver:

  • Tres fotografies  des de  punts de vista diferents(alt, baix i intermig)
  • Dues imatges amb perspectiva obliqua i dues imatges amb perspectiva frontal dels carrers.
  • Cinc enquadraments diferents d'un mateix edifici (pla general, mitjà, primers plans, plans de detall).
  • Dues imatges d'elements urbans dinàmics i dues d'elements estàtics.
  • Cinc primers plans de coses que cridin especialment l'atenció.
  • Cinc imatges que documentin la vida del barri.