T4. E1
  • Fer un resum   sobre  els indicadors de profunditat
  • Trobaras informació al següent enllaç:

       http://xtec.cat/~jbertra1/

T4.E2

Dibuixa, utilitzant la perspectiva isomètrica,  un paisatge, on hi surti un bloc de pisos, un ambulatori o un hospital i un parc infantil o pati d'escola.

T4.E3 (Optatiu)

Dibuixar una cantonada de l'aula, utilitza l'observació directa i els conceptes que saps sobre   perspectiva cònica obliqua.

T4. E4

Dibuixa el claustre del institut. Utilitza els conceptes que saps sobre perspectiva cònica frontal.

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3534

Busca informació sobre Ildefons Cerdà i concretament sobre la planificació que va fer de la ciutat de Barcelona:

  • Context històric.
  • Explica en que consistia el seu pla. Busca també informació sobre les mesures dels carrers, de la Diagonal i de les illes de cases.
  • Comenta perquè Cerdà es va avançar al seu temps.

Busca el plànol de dues ciutats més i compara la planificació urbanística d'aquestes ciutats amb la de Barcelona.

Aquest treball es presenta el divendres dia 11 de febrer

 

 

Puja el power point  a l'slideshare  i envia el  link o millor l'embed  per correu

http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare