Reportatge fotogràfic a Barcelona

 

Es tracta de fer un power point per parelles  amb les fotografies realitzades individualment.

Hi ha d'haver:

  • Tres fotografies  des de  punts de vista diferents (alt, baix i intermig)
  • Dues imatges amb perspectiva obliqua i dues imatges amb perspectiva frontal.
  • Quatre enquadraments diferents d'un mateix edifici (pla general, pla mitjà, primer pla, plans de detall).
  • Dues imatges d'elements urbans dinàmics i dues d'elements estàtics.
  • Cinc primers plans de coses que cridin especialment l'atenció.
  • Cinc imatges que documentin la vida del barri.

 

Adjunta al power point.

Escull una obra de l'exposició de Brossa i fes un comentari seguint aquestes pautes 

 

  • Descripció de l'obra
  • Significat de l'obra