Àrees del disseny gràfic

Imatge corporativa: Logotips, símbols, marques

Embalatge: Etiquetes, envasos, papereria, caixes, embalatges

Comunicació Visual: Senyalització, pictogrames

Disseny editorial: Llibres, revistes, diaris, caràtules

Tipografia: Fons tipogràfiques

Disseny Publicitari:Anuncis,cartells, fullets, catàlegs, targetes...

Disseny d’espais: Telons, estands, expositors

Disseny web: Pàgines web

Disseny multimèdia:Vídeo, animació, interactius, imatges 3D

 

 

T6. E1.

Dissenya un símbol o logotip per a una discogràfica.

 

 

T6.E2

Dissenya la  portada d'un disc.