Realitza una fotografia inspirada en l'obra de Chema Madoz

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3545