ARTÈTIC

veure la peli-cula "Cadena de favores" 

ÈTICA

Acabar el treball d'ètica

4T D'ESO

Fer dibuixos figura humana

3r A 

Fer examen i lliurar al professor de guàrdia